FANDOM


Juliet searching این نوشته در دست تکمیل است
لطفا تا پایان کار صبور باشید شما می توانید با اضافه کردن اطلاعات و گسترش این نوشته به ما کمک کنید.
کلاستریک

Shaw klaustrike

Klaustrike woge

نوع

گربه

اطلاعات

افراد

تیم استاین کلنر
شاو استاین کلنر
جو
ریک تورنتونSkull
هایدی مک دانا Skull

کلاستریک به معنای دزد مسخره یا پنجه است. این وسن به شکل گربه خیابانی بوده و برای نخستین بار در قسمت "یک چیز پردار "نمایش داده شد

مشخصه ویرایش

آنها نه شکل ببر اند نه گربه خانگی یک چیزی میان این ها هستند. از نظر بدنی، بسیار قدرتمندند می توانند مانند گربه بجهند و با گریم ها درگیر شوند که نیروی فرا انسانی آنها این توان را به آنها می دهد. گرچه توان آنها از یک گریم کمتر است ولی به حد کافی قوی هستند که با ضربه به گریم ها انها ناک اوت کنند. گرچه آنها دندان های تیط و فک محکمی دارند.، ترجیح می دهند که در مرحله دوم از آن استفاده کنند و موجبات زخم های شدیدی را فراهم آورند.

علاوه بر این آنها به سرعت پس از ضربات فیزیکی بهبود می یابند. حتی اگه ضربه به سرشان وارد شود. برای مثال یکی با ماهیتابه ضربه خورد، ضربات متعددی را تحمل کرد و یک گلدان روی سرش شکسته شد ولی هنوز می توانست بجنگد.("شاهد")

رفتار ویرایش

زن ها اغلب کلاستریک های مذکر را بسیار جذاب حس می کنند و لی هیچ وقت برای این دسته عاشقان به خوبی پیش نخواهد رفت. زیرا کلاستریک های مذکر نسبت به جفتشان بسیار بی رحم اند. بسیار به ندرت پی میاید که زنی از رابطه با یک کلاستریک بیرون بیاید و صدمه نبیند. معلوم نسیت که آنها چطور زنان را بخود جذب می کنند. ممکن است به دلایل فیزیکی مانند زیگ ولک افراد به آنها جذب شوند و یا به خاطر گیرایی خود کلاستریک ها. گرچه به هر دلیلی باشد یک کلاستریک به اندازه یک زیگ ولک افراد را به خود جذب نمی کند. مونرو به نیک گفت هنگامی که یک کلاستریک اطراف است با چشم باز بخوابد زیرا آنها موجوداتی خائن و بسیار متجاوز هستند.

مانند بسیاری از وسنها از گریم ها می ترسند. چنانچه شاو و جو با دیدن نیک و ترابل به عنوان گریم به شدت وحشت کردند. گرچه تیم استاین کلنر تنها نفرت خود را نشان داد.

در مقابل کلاستریک مونث به شدت نوع مذکر خود مهاجم نیستند. ولی اگر هایدی مک دانا را به عنوان نمونه در نظر بگیریم، وی چندان شغل خوشنامی نداشت. کلاستریک های مونث واقعا به دوستانشان اهمیت می هند و از آنها بیشتر از یک کلاستریک مذکر مواظبت می کنند.

دفتر خاطرات گریم ویرایش

موجود گربه شکلی با قدرت بدنی و جهش زیاد. متوجه شدم که آنها برای زنان بسیار جذاب اند.

من یکی از آنها را در بار لین فیت دنبال کردم تا شانسی برای مستند کردن رفتار وی پیدا کنم. به نظرم می آمد که او زنش را اذیت می کند این خبر را از دیگرانی که او را می شناختند متوجه شدم. در بار متوجه شدم با زنان دیگر لاس می زد و بعد چیز جالبی پیش آمد. او بحثی را با رفقایش شروع کرد در مورد اینکه چطور زنش را عاشق خود کرده تا ارثیه او را بالا بکشد.

چه جانور وحشتناکی اینگونه با زنی که دوستش دارد رفتار می کند. تصمیم گرفتم تا متوجه شوم و یک شب او از مرز خود فراتر رفت و اصلا ار پایان دادن به بدبختی او احساس نا راحتی ندارم

تصاویر ویرایش

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.