FANDOM


دیمن فویر به معنای هیولای آتشین بوده و وسنی به شکل اژدهاست. این وسن برای نخستین بار در قسمت("مار آهنی") مشاهده شد.

دیمن فویر

Demonfeuer humanshape

316 Damien Daemonfeuer

نوع

اژدها

اطلاعات

افراد

آیرل ابرهارت
فرد ابرهارتSkull
دامین

نام لاتین

Dämonfeuer

حضور

مار آهنی
نمایش باید ادامه یابد

مشخصه ویرایش

وویگ یک دیمن فویر به شکل اژدها است. آنها میتوانند چربی های بدن خود را به صورت استفراغ گازی خارج کنند و با یک الکتریسیته ساکن آن را مشتعل کنند. هرم آتش آنها به سادگی افراد را جزغاله می کند. آنها برای اینکار ابتدا محیط را پر از گاز کرده وبعد آن را مشتعل می کنند.

آنها نترس و بی باک هستند. هر چند تعدادشان کم است ولی از نژادی بسیار قدیمی هستند.در خانه هایی زندگی می کنند که از مس پوشیده شده است. لانه یشان مانند دروازه جهنم است. از انسان ها بسیار قوی ترند و حداقل در حد گریم ها قوی اند. اگر کسی نفس آنها را تنفس کند دچار حالت تهوع می شود. دیمن فیور ها حتی در حالت انسانی خود نیز بسیار قوی اند، هرچند که به نظر می رسد گونه مذکر آنها قوی تر از مونثشان باشد.

بهترین روش مقابله با آنها بنا به گفته مونرو نیزه است. از سلاح گرم نمی توان در مقابل آنها استفاده کرد

رفتار ویرایش

آنها برای خانواده خود حاضرند جانشان را بدهند. رستگاری خود را در مردن در یک مبارزه می بینند از این رو از گریم ها خوششان می آید. هر چند که می دانند ممکن است گریم آنها را بکشند. با اینحال یک حالت کنجکاوی نسبت به گریم ها دارند. آیریل ابر هارت علاقه زیادی به دیدن یک گریم از نزدیک داشت.

به دلیل علاقه یشان به مبارزه، حداق نوع مذکر بیشتر در شغل های نظامی هستند و از قهرمانان جنگ نیز محسوب می شوند. آنها بسیار احساس شرمساری می کنند از اینکه نتوانند جفتشان را نجات دهند.

به دلیل طبیعتشان، بیشتر آنها ترجیح مید هند در کارهایی باشند که با آتش سرو کار دارد. فرد ابرهارت جوشکار بود و آریل ابرهارت رقصنده آتش ، پدر بزرگ آنها نیز در جنگ با سلاح های آتشین کار می کرد.

خاطرات گریم ویرایش

فرزندانش حتی از خود دیمن فیور هم خشمگین تر بودند حاضر بودن جونشون رو واسه او فدا کنن ما از اونا دوری کردیم و دیمن فیور رو تا ارتفاعات کوه دنبال کردیم جایی که لانه اش رو که پر از جواهرات دزدیده شده از تمام روستاها بود پیدا کردیم استخوان های بیشماری جلوی وردی غار بود اگر از چیزی خبر نداشته بودم فکر میکردم که اونجا دروازه جهنمه

تصاویر ویرایش

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.