FANDOM


باور شواین به معنای خوک مزرعه وسن خوک شکلی است که اولین بار در قسمت(" سه گرگ بد") نشان داده شد. آنها دشمنی عمیقی با بلوت باد ها دارند.

باور شواین

303 ostler

303-Graydon Ostler woged

نوع

وسن

اطلاعات

افراد

پیتر اورسن
استلر
جرج اورسنSkull
استنلی اورسنSkull
جسی آکر
سوزانه آکر

نام لاتین

bauershwein

حضور

سه گرگ بد
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
وسن راین
محاکمه
محاکمه توسط آتش

مشخصه ویرایش

باور شواین ها در هنگام وویگ به شکل خوک در می آیند.

آنها دشمنی عمیق و دیرینه ای با بلوت باد ها دارند. مانند دشمنانشان حس بویای بسیار وقوی دارند ولی برتری نسبت به انسان هاندارند.("محاکمه")

رفتار ویرایش

آنها به سخت کوشی و هشیاری مشهورند. همچنین آنها با انسان ها پیوند ها راحتی برقرار می کنند. متاسفانه آنها برتری جسمی نسبت به بلوت باد ها ندارند که موجب می شود شام لذیذ بلوت باد ها به راحتی فراهم شود.

دشمنی با بلوت باد ها به قرن ها قبل بر میگردد.بلوت باد ها حتی به خاطر کسانی از آنها که خود کشی کرده اند هم ملامت شده اند.

طبق گفته اورسن گریم ها و باورشواین ها مشکلی با هم نداشته اند. حتی شاید متحد هم بوده اند.("سه گرگ بد") با اینحال هنگامی که آشپز استلر متوجه گریم بودن نیک شد، تا زمانی که نیک نگفت قصد کشتن کسی را ندارد آرام نشد.("غذایی که بهتر است سرد سرو شود")

تصاویر ویرایش

حضور فصل 1
راهنما
Cancel
خرس خرس می ماند
Cancel
هشیار باش
Cancel
قلب های تنها
Cancel
دانسا ماکابره
Cancel
سه گرگ بد
Currect
موهایت را پایین بینداز
Cancel
بازی غول
Cancel
موش ها و آدم ها
Cancel
قاچاق اعضای بدن
Cancel
تارانتالا
Cancel
آخرین گریم پا برجا
Cancel
سه سکه
Cancel
مار آهنی
Cancel
جزیره رویاها
Cancel
چیز پردار
Cancel
بیمار عشق
Cancel
موش و گربه
Cancel
بگذارش به عهده سگ های آبی
Cancel
تا آخر عمر به خوشی زندگی کردند
Cancel
پا گنده
Cancel
زنی در تاریکی
Cancel
حضور فصل 3
مرده ناسپاس
Cancel
عوارض پس زامبی شدگی
Cancel
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
Currect
رابطه یک شبه
Cancel
لولو
Cancel
داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم
Cancel
بی رحم
Cancel
دوازده روز کرامپوس
Cancel
انتقام سرخ
Cancel
شاهد
Cancel
سرباز خوب
Cancel
شکارچی وحشی
Cancel
آشکار شدن
Cancel
عزیز مامان
Cancel
زمانی ما خدا بودیم
Cancel
نمایش باید ادامه یابد
Cancel
همزمانی
Cancel
قانون فداکاری
Cancel
هیچ کس نمیداند چه دردسری دیده ام
Cancel
وسن بی طرف من
Cancel
میراث
Cancel
بلند پروازی موطلایی
Cancel
حضور فصل 4
به خاطر خاطرات متشکرم
Cancel
کله اختاپوستی
Cancel
آخرین مبارزه
Cancel
دعای مرگبار
Cancel
لوئیزان گریان
Cancel
بزرگراه قربانیان
Cancel
گریمی که کریسمس را نجات داد
Cancel
چوپاکابرا
Cancel
وسن راین
Currect
محاکمه
Currect
مرگ مارا جدا میکند
Cancel
ماریشوسه
Cancel
محاکمه توسط آتش
Currect
بدشانس
Cancel
تاریخ دوگانه
Cancel
بی وفا(قلب شکن)
Cancel
هایپر ناکلوم
Cancel
می شی پشو
Cancel
هانس آهنین
Cancel
جک رو نمشناسی
Cancel
سردرد
Cancel
غرش کن هاوک
Cancel

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.