FANDOM


اسکالن زان به معنای دندان بزرگ است که وسنی به شباهت کروکودیل می باشد. این وسن برای نخستین بار در قسمت (" آخرین گریم پابرجا") نشان داده شد.

اسکالن زان

Damarov skalenzahne

Skalenzahne 409

نوع

وسن

اطلاعات

افراد

دیمیتری اسکانتوس
گاس پاپاس
سم دامرو

نام لاتین

Skalenzahne

حضور

آخرین گریم پا برجا
وسن راین
ماریشوسه
محاکمه توسط آتش
بی وفا(قلب شکن)

مشخصه ویرایش

اسکالن زان به شکل کروکودیل در می آید. بسیار قدرتمند هستند و آوراره های بسیار قوی دارند. به نظر می رسد که آنها هیچ نقطه ضعفی نداشته باشند.وقتی زخمی می شوند همچنان می توانند به مبارزه ادامه دهند. آنها می توانند برای مدتی با یک گریم در شرایط برابر مبارزه کنند. هنگام وگ سپری مانند کروکدیل روی پوستشان می روید.بسته به نور محیط رنگ پوست شان ممکن است از زرد متمایل به سبز به زرد متمایل به قهوه ای تغییر کند.آنها هنگام وگ گوش هایشان را از دست میدهند وبه جای آن دو عدد سوراخ در طرفین سرشان برای شنوایی تشکیل می شود.همچنین هنگام وگ موهشان محو شده و پوزه ای کوتاه روی صورتشان درست میشود و دندان هایشان بسیار تیز و برنده می شود.آنها موجودات بسیار قوی با پوستی ضخیم و مقاوم تمساح مانند می باشند.آنها را با نداشتن هیچگونه نقطه ضعف توصیف میکنند

رفتار ویرایش

به طور معمول آنها موجودات صلح طلبی اند اما زمانی که به شکار روی بیاورند موجوداتی به شدت وحشی اند و گوشت انسان و وسن با سایر حیوانات برای آنها یک جور است. آنها حتی دوستان خود را میخورند.

تصاویر ویرایش

حضور فصل 1
راهنما
Cancel
خرس خرس می ماند
Cancel
هشیار باش
Cancel
قلب های تنها
Cancel
دانسا ماکابره
Cancel
سه گرگ بد
Cancel
موهایت را پایین بینداز
Cancel
بازی غول
Cancel
موش ها و آدم ها
Cancel
قاچاق اعضای بدن
Cancel
تارانتالا
Cancel
آخرین گریم پا برجا
Currect
سه سکه
Cancel
مار آهنی
Cancel
جزیره رویاها
Cancel
چیز پردار
Cancel
بیمار عشق
Cancel
موش و گربه
Cancel
بگذارش به عهده سگ های آبی
Cancel
تا آخر عمر به خوشی زندگی کردند
Cancel
پا گنده
Cancel
زنی در تاریکی
Cancel
حضور فصل 4
به خاطر خاطرات متشکرم
Cancel
کله اختاپوستی
Cancel
آخرین مبارزه
Cancel
دعای مرگبار
Cancel
لوئیزان گریان
Cancel
بزرگراه قربانیان
Cancel
گریمی که کریسمس را نجات داد
Cancel
چوپاکابرا
Cancel
وسن راین
Currect
محاکمه
Cancel
مرگ مارا جدا میکند
Cancel
ماریشوسه
Currect
محاکمه توسط آتش
Currect
بدشانس
Cancel
تاریخ دوگانه
Cancel
بی وفا(قلب شکن)
Currect
هایپر ناکلوم
Cancel
می شی پشو
Cancel
هانس آهنین
Cancel
جک رو نمشناسی
Cancel
سردرد
Cancel
غرش کن هاوک
Cancel

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.