FANDOM


استاین آدلر به معنا عقاب طلایی و از نظر ادبی به معنای عقاب سنگی است . این وسن به شکل عقاب بوده و برای اولین بار در قسمت (سه سکه)نشان داده شد.

استاین آدلر

Steinadler

401-Chavez woged

نوع

وسن

اطلاعات

افراد

فارلی کلت
فرانکی گونزالس
چاوز

نام لاتین

Steinadler

حضور

سه سکه
سرباز خوب
به خاطر خاطرات متشکرم
کله اختاپوستی
آخرین مبارزه
غرش کن هاوک

مشخصه ویرایش

استاین آدلر ها به شکل عقاب اند و در رنگ ها گوناگون وجود دارند. آنها بیباک، مغرور و آزادی هستند و بیشتر به کار های نظامی علاقه نشان میدهند. بیشتر در خطوط مقدم هستند و رهبری گردان ها را به عهده می گیرند. از روی صحبت هایشان نمی توان فهمید که در کدام جبهه قرار دارند و طرف چه کسی هستند.آنها به خوبی در تاریکی اطراف را می بینند و بسیار سریع هستند برای کشتن یک استاین آدلر از چاقوی عقاب افکن استفاده می شود که تنها برای کشتن آنها ساخته شده است.تیغه این چاقو با پلتانیوم فلز کاری شده است و می بایست آن را به قلب استاین آدلر فرو کند.

رفتار ویرایش

استاین آدلرها بنا به شخصیتشان جنگجو و مبارزه گرند. آنها بسیار وفادارند و تسلیم نمی شوند. برخلاف بیشتر وسن ها، استاین آدلر ها از گریم نمی ترسند بیشتر استاین آدلر های در کارهای نظامی اند. آنها برای قهرمانی و شرافت ارزش بسیار قائلند

خاطرات یک گریم ویرایش

استاین آدلر ها 5 برابر یک انسان معمولی سلول های حساس به نور در هر میلیمتر شبکیه خود دارند. در چشمان آنها بافتی بوجود دارد که طول موج خاصی از چشم را بر می گرداند. این امر همچنین موجب می شود که آنها رنگ های مشخصی را بهتر ببینند. توان بینایی استاین آدلر ها افسانه ای است. دید آنها در شب زیاد است و تعداد بیشتری سلول میله ای و مخروطی در چشم خود دارند. غشای طبیعی روی چشم از چشمان آنها در مقابل باد، خشکی و گرد و خاک محافظت می کند و به چشمان وی درخشندگی خاصی می بخشد

تصاویر ویرایش

حضور فصل 1
راهنما
Cancel
خرس خرس می ماند
Cancel
هشیار باش
Cancel
قلب های تنها
Cancel
دانسا ماکابره
Cancel
سه گرگ بد
Cancel
موهایت را پایین بینداز
Cancel
بازی غول
Cancel
موش ها و آدم ها
Cancel
قاچاق اعضای بدن
Cancel
تارانتالا
Cancel
آخرین گریم پا برجا
Cancel
سه سکه
Currect
مار آهنی
Cancel
جزیره رویاها
Cancel
چیز پردار
Cancel
بیمار عشق
Cancel
موش و گربه
Cancel
بگذارش به عهده سگ های آبی
Cancel
تا آخر عمر به خوشی زندگی کردند
Cancel
پا گنده
Cancel
زنی در تاریکی
Cancel
حضور فصل 3
مرده ناسپاس
Cancel
عوارض پس زامبی شدگی
Cancel
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
Cancel
رابطه یک شبه
Cancel
لولو
Cancel
داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم
Cancel
بی رحم
Cancel
دوازده روز کرامپوس
Cancel
انتقام سرخ
Cancel
شاهد
Cancel
سرباز خوب
Currect
شکارچی وحشی
Cancel
آشکار شدن
Cancel
عزیز مامان
Cancel
زمانی ما خدا بودیم
Cancel
نمایش باید ادامه یابد
Cancel
همزمانی
Cancel
قانون فداکاری
Cancel
هیچ کس نمیداند چه دردسری دیده ام
Cancel
وسن بی طرف من
Cancel
میراث
Cancel
بلند پروازی موطلایی
Cancel
حضور فصل 4
به خاطر خاطرات متشکرم
Currect
کله اختاپوستی
Currect
آخرین مبارزه
Currect
دعای مرگبار
Cancel
لوئیزان گریان
Cancel
بزرگراه قربانیان
Cancel
گریمی که کریسمس را نجات داد
Cancel
چوپاکابرا
Cancel
وسن راین
Cancel
محاکمه
Cancel
مرگ مارا جدا میکند
Cancel
ماریشوسه
Cancel
محاکمه توسط آتش
Cancel
بدشانس
Cancel
تاریخ دوگانه
Cancel
بی وفا(قلب شکن)
Cancel
هایپر ناکلوم
Cancel
می شی پشو
Cancel
هانس آهنین
Cancel
جک رو نمشناسی
Cancel
سردرد
Cancel
غرش کن هاوک
Currect
حضور فصل 5
هویت گریم
Currect
خطری واضح از نوع وسنی
Cancel
پسران گمشده
UK
جستجوی یک دختر
UK
شاه موش
UK
شب وسن
UK
بازگشت
UK
ناتوانی خزنده
UK
تقاطع ستاره
UK
نقشه هفت شوالیه
UK
حرکت کلید
UK
در جنگل سیاه
UK
فصل5: قسمت 13
UK
فصل5: قسمت 14
UK
فصل5: قسمت 15
UK
فصل5: قسمت 16
UK
فصل5: قسمت 17
UK
فصل5: قسمت 18
UK
فصل5: قسمت 19
UK
فصل5: قسمت 20
UK
فصل5: قسمت 21
UK
فصل5: قسمت 22
UK