FANDOM


آیز بیبر به معنای سگ آبی یخی( سگ آبی دریاچه یخزده) و نوعی وسن است که در راستای سگ آبی قرار می گیرد و برای اولین بار در قسمت ("دانس ماکابره") نشان داده شد

آیزبیبر

Joe eisbiber

405-Joe woged

نوع

وسن

اطلاعات

افراد

رابرت گروسانSkull
آیزن باد وورستر
جان آبلینگر
آرنولد روزرات
جو

نام لاتین

راهنمای وسن به زودی منتشر می شود

نام لاتین

Eisbiber

مشخصه ویرایش

ویگ یک آیزبیبر به شکل سگ آبی است. آیزبیبر ها موجوداتی آرام و بی خطر هستند. به طور گروهی زندگی می کنند و تصمیم گیری هایشان بر اساس اتفاق آرا می باشد. ("بسپارش به سگ های آبی").وسن های فضولی هستند و در کار همه دخالت می کنند.منبع اصلی پراکنده کردن شایعات هستند و نمی توانند رازشان را برای مدت طولانی نگه دارند .("لویزان گریان")این خصلت آنها برایشان دردسر زیادی ایجاد می کند. افراد دست و دل بازی هستند و هنگامی که با کسی دوست شوند برایش همه کار می کنند. ("جزیره رویاها")("بسپارش به سگ های آبی") ("محاکمه")

رفتار ویرایش

گرچه آنها ترسو اند ولی در هنگام تنگنا می توانند مهاجم را گاز بگیرند. با اینحال ترجیح اولیه آنها فرار است.گرچه آیزبیبرها موجودات جنگجویی نیستند ولی بعضی از آنها در زمان نیاز میدان را خالی نمی کنند.("محاکمه") واکنش آنها در هنگام رویارویی با یک گریم فرار است. هرگز به گریم حمله نمی کنند.("دانسا ماکابا")("لوئیزان گریان") با اینحال در صورت پیش آمدن فرصت با گریم ها دوست می شوند. آیز بیبرها بیشتر در کار ساخت و ساز و تعمیر هستند و تقریبا توانایی درست کردن هر چیزی را دارند. بیشتر آیزبیبر ها در ساخت و ساز هستند بنابراین بیشترین مشکل را با هسلیش ها دارند. هسلیش ها علاقه عجیبی به پل ها دارند و احساس می کنند که پل ها مال آنهاست بنابر این دیگران می بایست به آنها باج بدهند. آیزبیبر ها و هسلیش ها سر این موضوع تواق کرده اند. هر آیزبیبری که این توافق را بشکند کشته خواهد شد. به نظر می رسد، افراد دیگر هم در خطر مرگ قرار دارند.

تصاویر ویرایش

حضور فصل 1
راهنما
Cancel
خرس خرس می ماند
Cancel
هشیار باش
Cancel
قلب های تنها
Cancel
دانسا ماکابره
Currect
سه گرگ بد
Currect
موهایت را پایین بینداز
Cancel
بازی غول
Cancel
موش ها و آدم ها
Cancel
قاچاق اعضای بدن
Cancel
تارانتالا
Currect
آخرین گریم پا برجا
Cancel
سه سکه
Cancel
مار آهنی
Cancel
جزیره رویاها
Currect
چیز پردار
Cancel
بیمار عشق
Cancel
موش و گربه
Cancel
بگذارش به عهده سگ های آبی
Currect
تا آخر عمر به خوشی زندگی کردند
Cancel
پا گنده
Cancel
زنی در تاریکی
Cancel
حضور فصل 2
بد دندان
Cancel
بوسه
Cancel
طلوع ماه بد
Cancel
جوجه تیغی
Currect
چوپان خوب
Currect
بر روی بدن بیجان من
Cancel
کوزه شیطان
Cancel
وجه دیگر
Cancel
لایارونا
Cancel
ساعت مرگ
Currect
برای محافظت از من
Cancel
فصل هگزن بیست
Cancel
برداشتن نقاب
Cancel
وسن مادرزادی
Cancel
آقای ساند من
Cancel
بی نام
Cancel
یک فوکس باو عصبانی
Cancel
ولکنالیس
Currect
در معرض خطر
Cancel
بوسه موسای
Cancel
مرگ برمی خیزد
Cancel
شب بخیر،گریم عزیزم
Cancel
حضور فصل 3
مرده ناسپاس
Cancel
عوارض پس زامبی شدگی
Cancel
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
Currect
رابطه یک شبه
Cancel
لولو
Cancel
داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم
Cancel
بی رحم
Cancel
دوازده روز کرامپوس
Currect
انتقام سرخ
Cancel
شاهد
Cancel
سرباز خوب
Cancel
شکارچی وحشی
Cancel
آشکار شدن
Cancel
عزیز مامان
Cancel
زمانی ما خدا بودیم
Cancel
نمایش باید ادامه یابد
Cancel
همزمانی
Cancel
قانون فداکاری
Cancel
هیچ کس نمیداند چه دردسری دیده ام
Cancel
وسن بی طرف من
Cancel
میراث
Cancel
بلند پروازی موطلایی
Currect
حضور فصل 4
به خاطر خاطرات متشکرم
Cancel
کله اختاپوستی
Currect
آخرین مبارزه
Cancel
دعای مرگبار
Cancel
لوئیزان گریان
Currect
بزرگراه قربانیان
Cancel
گریمی که کریسمس را نجات داد
Cancel
چوپاکابرا
Cancel
وسن راین
Cancel
محاکمه
Currect
مرگ مارا جدا میکند
Cancel
ماریشوسه
Cancel
محاکمه توسط آتش
Cancel
بدشانس
Cancel
تاریخ دوگانه
Cancel
بی وفا(قلب شکن)
Cancel
هایپر ناکلوم
Cancel
می شی پشو
Cancel
هانس آهنین
Cancel
جک رو نمشناسی
Cancel
سردرد
Currect
غرش کن هاوک
Currect
حضور فصل 5
هویت گریم
Currect
خطری واضح از نوع وسنی
Cancel
پسران گمشده
UK
جستجوی یک دختر
UK
شاه موش
UK
شب وسن
UK
بازگشت
UK
ناتوانی خزنده
UK
تقاطع ستاره
UK
نقشه هفت شوالیه
UK
حرکت کلید
UK
در جنگل سیاه
UK
فصل5: قسمت 13
UK
فصل5: قسمت 14
UK
فصل5: قسمت 15
UK
فصل5: قسمت 16
UK
فصل5: قسمت 17
UK
فصل5: قسمت 18
UK
فصل5: قسمت 19
UK
فصل5: قسمت 20
UK
فصل5: قسمت 21
UK
فصل5: قسمت 22
UK


Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.