FANDOM


آنوبیس یک از موجودات افسانه ای مصر است که شبیه سگ بوده و به عنوان خدای گورستان شناخته می شود و نخستین بار در قسمت ("زمانی ما خدا بودیم") نشان داده شد.

آنوبیس

Carl harman anubis

315-Anubis

نوع

وسن

اطلاعات

افراد

مومیایی
کارل هارمن

نام لاتین

زمانی ما خدا بودیم

نام لاتین

Anubis

مشخصات ویرایش

هنگامی آنوبیس وویگ می کند، برخلاف بیشتر سگ سانان مو ندارند. پوزه آنوبیس و گوشهایش بلند می شود. دهان وی با ها تیزی پوشیده شده است.

آنوبیس ها ازانسان ها قوی تر هستند ولی در مقابل گریم ها ضعیف ترند.

رفتار ویرایش

آنوبیس ها به عنوان خدایان مصری شناخته می شوند. این موجود در مصر باستان به عنوان خدای مردگان یاد می شود.

مصریان معتقد بودند اگر کسی به یک آنوبیس مومیایی شده دفن شود به خدا تبدیل می شود. بنابراین آنها هزاران برده را شکنجه دادند تا بتوانند آنوبیس را پیدا کرده در حال وویگ کامل بکشند و وی را مومیایی کنند.

بیشتر آنوبیس ها درگیر گروه بیاتی پاولی هستند که از میراث وسن ها محافظت می کنند.

آنوبیس ها بسیار سرع قوی و نترس هستند که آنها را از سایر وسن ها متمایز می کند و حتی گریم ها را نیز در تگنا قرار می دهند.

خاطرات یک گریم ویرایش

'قاهره، 11 ژوئن، سال خداوند ما 1928 ... پنج روز پیش من یک درخواست فوری از جانب پروردگار هربرت از انجمن سلطنتی جغرافیایی رو دریافت کردم. دو نفر از مصری ها آنها به طرز وحشیانه ای در یک حفاری در نزدیکی کارناک به قتل رسیده بودن. از گفته ها شاهد ها، من مشکوک به این شدم که قاتل وسن باشد. به عنوان شانسی که داشتم، من بل من و هاول آیمو، که منو قادر به فیلم برخی از تحقیقات من آورده بود. بعد از چند اجبار، آنوبیس تایید کرد که اون عضو بیاتی پاولی بوده. اون به من گفت که به دلیل اینکه آنوبیس به عنوان خدایان توسط مصریان دیده می شد، فرعون ها در پادشاهی قدیم بر این باور بودن که اگر آنها با آنوبیس مومیایی شده دفن شن، به خدا تبدیل می شن. آنها هزاران برده رو شکنجه دادن تا بتونن آنوبیس رو پیدا کنن در حال وویگ کامل بکشن و وی را مومیایی کنن. آنوبیس بیشتر اعتراف کرد که آن به قصد خود به سرقت مومیایی و دفن تشریفاتی داد. پس از اطمینان اون به من انجام این کار، من اونو به اجداد خود اعزام کردم.'

315-Anubis book

تصاویر ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش

آنوبیس

حضور فصل 3
مرده ناسپاس
Cancel
عوارض پس زامبی شدگی
Cancel
غذایی که بهتر است سرد سرو شود
Cancel
رابطه یک شبه
Cancel
لولو
Cancel
داستان هایی که برای فرزندانمان می گوییم
Cancel
بی رحم
Cancel
دوازده روز کرامپوس
Cancel
انتقام سرخ
Cancel
شاهد
Cancel
سرباز خوب
Cancel
شکارچی وحشی
Cancel
آشکار شدن
Cancel
عزیز مامان
Cancel
زمانی ما خدا بودیم
Currect
نمایش باید ادامه یابد
Cancel
همزمانی
Cancel
قانون فداکاری
Cancel
هیچ کس نمیداند چه دردسری دیده ام
Cancel
وسن بی طرف من
Cancel
میراث
Cancel
بلند پروازی موطلایی
Cancel

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.